Naše zásady

  • Každého klienta Samadhi jogového štúdia rešpektovať ako samostatnú individualitu a s týmto postojom k nemu pristupovať.
  • Dať najavo každému študentovi, že učiteľ je tam preňho, venovať sa študentom v maximálnej možnej miere.
  • Neexistuje žiadny uniformný vzorec ako praktizovať jogu – každá osobnosť a zároveň každé ľudské telo je iné.
  • Tí najlepší učitelia jogy sú zároveň tými najhúževnatejšími študentami. Majú schopnosť pochopiť svojich študentov a porozumieť im. Dokážu ich inšpirovať, prebudiť v nich ich vlastnú vnútornú inteligenciu a motivovať k získavaniu vlastných skúseností. Hodinu jogy vedú tak, aby v študentoch vzbudili pocit bezpečia a istoty a aby okolo seba šírili harmóniu a pohodu. Učia úprimne a učia iba to, čo v skutočnosti sami prežili.
  • Joga je dokonalý spôsob, akým sa dá docieliť mentálna, emocionálna, fyzická a duchovná harmónia.
  • Joga nie je iba to, čo sa počas hodiny odohráva na jogovej podložke, joga je spôsob, akým žijeme svoj život. Každý z nás je zodpovedný za svoje činy a za prostredie okolo nás, pre tento moment rovnako ako pre deti našich detí.