Joga v Samadhi jogovom štúdiu – Samadhi joga

Existuje niekoľko druhov a štýlov jogy, ktoré sa v dnešnej dobe vyučujú takmer po celom svete. Každá z nich má vlastné špecifiká a svojich stúpencov. Neexistuje žiaden druh alebo škola jogy, ktorá by sa dala považovať za nadradenejšiu nad ostatnými. Je na každom študentovi, aby sa sám slobodne rozhodol, aký štýl jogy mu bude najlepšie vyhovovať a bude preňho najvhodnejším.

V Samadhi jogovom štúdiu sa vyučuje hatha joga ovplyvnená Iyengarovskou tradíciou. Slovo hatha pochádza zo sanskritskégo originálu, kde Ha znamená slnko a Tha znamená mesiac. Princíp hatha jogy sa dá preniesť aj do kontrastu medzi mužským  a ženským a princípom, dňom a nocou, pozitívnym a negatívnym, yin a yang  a medzi ďalšie opozitá, ktoré sa navzájom zároveň dopĺňajú.  V praxi sa Hatha aplikuje na harmonizáciu oboch strán ľudského tela, prostredníctvom rozvíjania rovnakej sily a flexibility, ale aj na harmonizáciu oboch mozgových hemisfér a vytvorenie vyvážensoti vo fungovaní  celého ľudského tela. Pri dychových cvičeniach sa vyvažuje tok energie medzi jednotlivými energetickými dráhami. Hatha joga teda funguje na princípe zvládnutia umenia ovládania tela a dychu. Zahŕňa systém fyzických polôh (cvičení), dýchacích a relaxačných techník.

V hatha joge sa asany necvičia v podobe plynulého toku (vinyasa), ako to môžete poznať napr. z power jogy. Polohy sa cvičia jednotlivo, držia sa dlhšiu dobu, kladie sa dôraz na precítenie jednotlivých asan. Je to na pohľad jemný, no vnútorne intenzívny spôsob cvičenia.

Iyengar joga je založená na dokonalosti a precíznosti pri prevádzaní jednotlivých asan. Kvalita má pri tomto štýle prioritu nad kvantitou. V praxi sa postupuje pomaly a dôraz sa kladie na dokonalé zvládnutie jednotlivých asan, ktoré pripraví študenta na postup k zložitejším a fyzicky náročnejším polohám. Pri cvičení sa pravidelne používajú pomôcky ako bolstre, bloky, opasky, deky a pod., ktoré uľahčujú realizáciu jednotlivých polôh a napomáhajú precíznosti pri cvičení.

Tento druh jogy je vhodný pre začiatočníkov, ale aj pre tých, ktorí sa joge venujú už dlhšie a majú potrebu zdokonaliť sa.