Dôležité info

 • Na hodinu jogy prosím príďte nalačno, to znamená 2-3 hodiny po hlavnom jedle, 1 hodinu po malom jedle.
 • Počas cvičenia jogy nie je zvykom piť, môžete si však so sebou priniesť vodu na pitie. Iné nápoje ako voda neodporúčame.
 • Prosíme vás, aby ste VŽDY informovali vašu inštruktorku o každom ochorení, zranení, zdravotých potiažach a u žien aj o prebiehajúcej menštruácii. Tieto informácie sú potrebné, aby ste z každej hodiny jogy odchádzali v poriadku. Je na zodpovednosti každého klienta, aby inštruktoru o uvedených skutočnostiach vopred informoval.
 • Pripravte sa prosím na to, že hodina jogy v Samadhi štúdiu trvá 90 minút (zahriatie, asany, relaxácia pod vedením inštruktorky).
 • Z každej hodiny si odnesiete niečo viac ako je len fyzická pohoda, dostanete inšpiráciu na premýšľanie (alebo ak chcete domácu úlohu :-) ), ktorá vám o niečo viac pootvorí dvierka do sveta filozofie jogy.
 • Na hodinu jogy príďte v pohodlnom, najlepšie bavlnenom oblečení. Pokiaľ sa lepšie cítite vo voľnom oblečení, prineste si ho. Pri vyučovaní jogy je však lepšie mať oblečenie, pri ktorom dokáže inštruktorka vidieť prácu vášho tela. Pod širokými nohavicami a voľným tričkom je veľmi ťažké rozpoznať, ako pracujú vaše svaly.
 • Nenaobliekajte sa príliš, počas cvičenia sa zohrejete. Je lepšie mať na sebe viac vrstiev, ktoré sa dajú vyzliecť.
 • Joga sa cvičí NABOSO. Môžete si so sebou priniesť teplé ponožky, ktoré si môžete obuť počas záverečnej relaxácie, aby ste sa udržali v teple. V Samadhi jogovom štúdiu sú pre vás k dispozícii deky, ktorými sa môžete prikryť.
 • V Samadhi jogovom štúdiu sú pre klientov k dispozícii jogové podložky (bez obsahu škodlivín), rôzne pomôcky, deky, relaxačné vankúšiky na oči a pod.. Je však vítané, ak si prinesiete vlastnú podložku.
 • Pomôcky sa z bezpečnostných dôvodov nesmú používať bez dohľadu inštruktorky.
 • Súčasťou Samadhi jogového štúdia je okrem miestnosti na cvičenie aj šatňa s uzamykateľnými skrinkami, sprcha a toalety.
 • V priestoroch Samadhi jogového štúdia je zakázané fajčiť.
 • Prosíme  Vás, aby ste v priestoroch Samadhi jogového štúdia mali vaše mobilné telefóny vypnuté.
 • Cvičenia a terapie v Samadhi jogovm štúdiu nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť.
 • Pokiaľ máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle    0949 339 081.