Čo je joga

Joga je dokonalý protiliek na dnešný moderný svet.

Joga je kombinácia práce s mysľou (sústredenosť a pozornosť), energiou (kultivácia životnej energie prostredníctvom dychových cvičení) a  telom (pohyby a polohy). Existuje jedna záhadná vlastnosť jogy, ktorá ju výrazne odlišuje od klasických západných fitness cvičení. Joga prináša okrem skutočných fyzických kvalít aj vnútornú silu, jasnosť a pokoj.

Slovo joga pochádza zo sanskritského originálu „yuj“, čo v preklade znamená „spojenie“ , „zjednotenie“ alebo „splynutie“. Ide o spojenie individuálneho ja s univerzálnym ja,  pri ktorom vzniká čisté a dokonalé vedomie. Krokom, vedúcim k tomuto spojeniu je prepojenie tela a mysle, a mysle s naším ja. Joga je teda dynamickou vnútornou skúsenosťou, ktorá vytvára prepojenie medzi telom, zmyslami, mysľou, inteligeniciou a naším ja.